Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Türkiye’nin ilk “İklim Şurası” başladı.

‘Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ ana teması ile düzenlenen İklim Şûrasının temel amacı; Türkiye’nin yeni iklim değişikliği vizyonunu gelişen ve değişen koşullarla birlikte ele almak ve yeşil dönüşüm anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak.

Şura; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK’lerden 500’den fazla konuşmacının katkı sağladığı çevrim içi toplantılarla gerçekleşiyor. Şûranın çalışma konuları; sera gazı azaltımı, bilim ve teknoloji, yeşil finansman ve karbon fiyatlanması, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikalar olarak oluşturuldu. Toplantılarda, iklim değişikliği tüm yönleriyle ele alınacak.

İklim Şurası’nda yaptığı konuşmada insanlık olarak son dönemeçte olduğumuzu belirten Bakan Kurum;

Şehirler; sıcak hava dalgaları, meteorolojik afetler, kuraklık, su stresi gibi sayısı ve çeşidi her geçen gün artan olumsuzluklarla savaşıyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, yangınlar, kuraklık ve diğer faktörler nedeniyle iklim göçleri başlıyor. 2050 yılına kadar 216 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştireceği öngörülüyor. Bu büyüklükteki iklim göçleri; birçok ülkenin demografik yapısını değiştirecek, çözümü güç birçok sorunu beraberinde getirecek. Dünyanın önünde, çok kritik bir eşik var. Küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutabilmek için 2030 yılında %45 azaltılması, 2050 yılında ise net sıfıra ulaşması gerekiyor. Bu hedefe ulaşmanın yolu, tüm ülkelerin 2030 yılına kadar her yıl %7,6 azaltım yapmasından geçiyor. Özellikle; enerji, tarım, sanayi, ulaştırma ve yapı sektörlerinde hızlı, iyi planlanmış ve geniş kapsamlı dönüşümleri eş zamanlı olarak yapılması gerektiğini belirtti.

2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında; fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, atıkların çevreye duyarlı bir şekilde kontrolü, ‘sıfır atık’ bilincinin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının korunması ve verimli bir şekilde kullanılması, toprak kirliliğinin önüne geçilmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi konular oldukça önem arz ediyor.

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir