Ülkemizin yeşil kalkınma sürecinde iklim değişikliği odaklı araştırmalar yapmak amacıyla Konya merkezli kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ile İklim Değişikliği Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve stratejik ortaklığında kuruldu.

Enstitünün kurulma süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya’da bu yılın Şubat ayında düzenlenen İklim Şurası ile başladı. Şura sonrasında, bilim ve teknoloji odağında alınan kararların takibi için bir enstitünün kurulması gerektiği fikri olgunlaştı. Konya’da iklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik yerel aktörler arasındaki iş birliği ve sinerji; ulusal seviyede koordinasyon merkezi haline gelmede önemli bir rol oynadı.

Enstitü, yenilebilir ve temiz enerji, iklim değişikliği odaklı gelecek senaryolan ve modellemeler, sosyal politika araştırmalar, temiz ve döngüsel ekonomi, sürdürülebilir akıllı ulaştırma, biyoçeşitlilik, yeşil ve sürdürülebilir tanım odağındaki gereksinimlere yönelik araştırma tabanlı çözümler geliştirilmesine odaklanacak.

Hem küresel riskleri hem de ulusal ihtiyaç ve önceliklerimizi gözeterek iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon alanındaki Ar-Ge çalışmalarını planlayacak, koordine edecek, kamnunun politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak.

Ekosistemin tüm paydaşları birlikte çalışacak

• Üniversite, kamu araştırma merkez ve enstitülerinde oluşan bilgi birikimi ve teknolojiler sanayi ile iş birliği yapılarak Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürün ve çözümlere dönüştürülecek.

• İklim Şurası’nda bilim ve teknoloji bağlamında alınan kararlanın takibi yapılacak.

• İklim Kanunu hazırlık çalışmalarında iklim değişikliği ve uyum araştırmalarının ulusal seviyede koordinasyonuna ilişkin ortaya konan ihtiyacı karşılayacak.

• Odak alanlarda paydaş analizi, araştırma ağı oluşturma, yol haritası ve planlama çalışmalan için yetkinlik merkezleri oluşturulacak

• Alanında yetkin akademisyenler, enstitü bünyesinde görevlendirilecek. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılar için burs verilecek.

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir