Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsanKüresel gıda sistemi, beslemenin yanı sıra insan sağlığı, kültür ve üretkenlik gibi pek çok konuda da güçlü bir rol oynuyor; tüm insanları, geçmiş ve gelecek nesilleri birbirine bağlıyor.

Dünya’da yaşanan beklenmedik olayların etkisi ile süregelen gıda sistemi zorlayıcı dönemler geçirdi. Küresel gıda krizi, iklim değişikliği, ekonomik dalgalanmalar, savaş, kaynakların bilinçsizce kullanılışı ve ormansızlaşma, Covid 19’un tedarik zincirlerinin kusurlarını ve kırılganlığını ortaya çıkarması gibi birçok sarsıcı olay mevcut gıda sisteminin tekrar ele alınması gerektiğini ortaya koydu. Öte yandan mevcut bu tehditler; hem insan hem de gezegen sağlığını koruyan gıda teknolojisi inovasyonları ile gıda sisteminin yeniden şekillenmesine ve yeşil dönüşümüne, yeni gıda kaynak taleplerinin oluşmasına ve herkes için adil beslenmenin sağlanmasına da olanak sunuyor.

Gıdanın dünyayı ve insanları birleştirici gücü düşünüldüğünde, beslenmenin fonksiyonel, alternatif gıdalara evrildiği, çoklu duyusal deneyimin ön plana çıktığı ve daha iyi gıdaya ulaşım talebinin arttığı bu dönemde sektörün de bu yönde yanıtlar araması gerekiyor. Bireyden topluma herkes için adil beslenmeye doğru geleceğe değer odaklı bir şekilde yön veren; şeffaf, yenilikçi çözümler ile sektörün dönüşümünü hedefleyen gıda markalarına hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var.

2022 yılında artık taahhütlerin dayanıklı sistemler için eyleme geçme yılı, sözler verildi şimdi birlikte çalışarak somut etkileri görme zamanı! İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel yol haritalarına katkıda bulunmak için mevcut, yeni ve yenilikçi yolları ele alarak çevreye duyarlı çözümler belirlemek ve dayanıklı, esnek, hesap verebilir ve adil küresel gıda sistemleri oluşturmak için birlikte cesur adımlar ile harekete geçme vakti!

8. yılında Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, tüm dünyanın yaşadığı sert değişimlerle küresel gıda endüstrisinin mevcut durumunu ele alarak gıda sistemlerini tüketicilerin, üreticilerin ve gezegenin yararına dönüştüren küresel taahhütleri ve eylemlerin geliştirilmesinde yol haritalarını, dönüşüm fırsatlarını, oluşabilecek risk ve engelleri ve çözüm önerilerini konuşacak.

Tüm paydaşlar, Dünya Gıda Günü Buluşmasında, bugünün ve geleceğin insanlığını ve dünyasını olumlu yönde dönüştürebilmek yolunda birlikte hareketin temel olduğu bilinciyle küresel gıda sistemlerinin dönüşümüne katkıda bulunacak kilit eylemleri belirlemek için bir araya geliyor.

Konu Başlıkları

1) Sürdürülebilir Tarım

2) İklim Değişikliği

3) Gıdada Döngüsellik

4) Dönüşüm İçin İnovasyon

5) Tedarik Zinciri Dayanıklılığı

6) Gıda Perakendeciliği & Tüketici Davranışları

7) Gıda Ekonomisi

8) Bütüncül Beslenme

Kaynak:

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 2022

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir