Doğal yaşam çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi sürdürülebilir bir dünya için hayatî önem taşıyor.

Çözümlerimiz Doğadadır!

Biyolojik çeşitlilik: Kısaca biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.

Kara, deniz, hava ve su ekosistemlerinin bir parçası olan tüm canlıların farklılığını ve değişkenliğini, birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini de içerir. Genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği biyoçeşitliliği oluşturan en temel unsurlar olarak karşımıza çıkar.

Dünyada son 50 yılda karada yaşayan türlerde yüzde 38, denizde yaşayan türlerde yüzde 37, sulak alanlarda yaşayan türlerde yüzde 81 biyolojik çeşitlilik yok olmuştur.

Yaptığımız seçimlerle biyolojik çeşitliliği koruyabiliriz.

‘Bu bana lazım değil’ diyebildiğimizde bir çok şey kendiliğinden değişip, dönüşecektir ve iyileşecektir.

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir