Şehirler, dünyadaki enerji tüketiminin ve sera gazı salımının yaklaşık %70’inden sorumlu ve bu nedenle iklim değişikliğinin en önemli sebepleri arasında.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluğun bilinciyle “iklim dostu bir kent” oluşturmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’de C40’a (Büyük Kentler İklim Liderler Grubu) üye olan ilk ve tek belediye olan İstanbul, C40 Grubu’nun da teknik desteğiyle 2050 yılında nötr karbon ve iklim krizine dayanıklı bir kent olmasını sağlayacak tüm adımları belirlendiği İstanbul İklim Eylem Planı’nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Müze Gazhane’de düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı.

Ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye’nin merkezi olan İstanbul için 2030 yılına kadar %52, 2040 yılına kadar %89, 2050 yılında da %100 karbon nötr hedefleniyor.

İstanbul iklim seferberliği için 2030 yılına kadar 387,5 milyon, 2050 yılına kadar ise 478,5 milyon olmak üzere toplamda 866 milyon Euro bütçeli 25 proje gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul İklim Planı’nın içerdiği 5 temel strateji:

🔅Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim krizine uyum sağlama kapasitesinin artırılması;
🔅İklim adaletinin sağlanması ve iklim krizinin sosyal ve ekonomik etkilerinin azaltılması;
🔅İklim krizine ve çevre yönetimine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi;
🔅İstanbul’un özgün ekolojisinin ve doğal kaynaklarının korunması, doğasının iyileştirilmesi ve onarılması;
🔅Yaşam döngüsünün desteklenmesi, kirlenmenin ve karbon ayak izinin azaltılması.


2050 yılına kadar İBB’nin hayata geçirilmesini öngördüğü başlıca hedefler ise şunlar:

🚕 Tüm otomobil ve taksilerin kademeli olarak elektrikli olması,
🚆 Şehir genelindeki yolculukların % 35’inin toplu taşıma ile gerçekleştirilmesi;
🛳️ Deniz ulaşımının oranının % 10 seviyesine çıkartılması,
🚲🚶‍♂️Günlük yolculukların % 50’sinin yürüme ve bisiklet ile gerçekleşmesi;
⛲Su kayıp ve kaçakların 2030 yılında %18 ve 2050 yılında %32 azaltılması
💧Kişi başı su kullanımının 2040 yılına kadar %11 azaltılması
🛒Yemek ve bahçe atıkları gibi organik atıkların en az %50 geri kazanılması
🔆 Kentsel donatılarda % 100 enerji verimliliğinin sağlanması;
🌀Enerji tedarikinin % 55’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması;
🔋Bertaraf edilen atıklardan elde edilen çöp gazının % 95’inin enerjiye çevrilmesi;
🥬Organik atıklarının kompostlama metodu ile % 100 geri dönüştürülmesi;
📃Kağıt ve ambalaj atıklarının % 100 geri dönüşümü;
🏢 Tüm İBB binalarının enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, sıfır atık yaklaşımının uygulanması
🚍 İETT filosunun %100 elektrikli olması.

“Başka seçeneğimiz yok. Tek şansımız mücadele etmek ve bunu ancak birlikte olursak başarabiliriz.”
Melisa Akkuş

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir