2000li yıllar civarı ve sonrasında Türkiye’nin belirli bölgelerinde hepsi erkek bireylerden oluşan pek çok pars kıyım vakası yaşandı.

Fotokapanların biyoçeşitlilik izleme çalışmaları ve milliparklar bölge ve şefliklerince yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, 2017’den bu yana çoğunluğu sınır bölgeleri olmak üzere birbirinden farklı noktalardan canlı pars kayıtları gelmeye başladı.

Bu noktalardan kimisi epey şaşkınlık verici bölgelerden ve bu durum Türkiye’de halen tespit edilemeyen noktalarda üreyen bireyler olduğunu destekler vaziyette. En azından umudumuz bu yönde.

Güncel olarak DKMP Genel Müdürlüğü, Pars Araştırma Birimi ve uzmanlarla hem popülasyon takibi hem de Ulusal Pars Koruma Eylem Planı üzerine çalışmakta.

Biz de IUCN Kedi Uzman Grubu (CatSG) olarak ve ek araştırmacılarla Anadolu parsının dağılım gösterdiği tüm ülkelerde (Anadolu-Kafkaslar-Batı ve Orta Asya) etkin ve uluslararası kooperasyon ile korunmasını sağlayacak bir Bölgesel Pars Koruma Stratejisi üzerine çalıştık ve bu strateji tamamlandığında tüm dağılım ülkelerinin sorumlu kurumlarına sunulacak.

Amaç “Endangered” yani tehlikede olan P.p. tulliana tüm popülasyonlarının standartlaştırılmış bir şekilde takibi, koruma eylem ve aktivitelerinin, bilinç arttırma, altyapı, üretim, iletişim metodlarının belirlenmesi ve uluslararası koordinasyonun sağlanması ve belirli bir hedef tarihe kadar sağlıklı, üreyen, bir biri ile bağlantılı, besini bol, tehlikeleri minimuma indirilmiş ve eski habitatlarına yerleşebilmiş bir pars popülasyonu yaratmak.

Türkiye az sayıda pars bulunmasına rağmen grubumuzun yaptığı habitat modellemerine göre pars taşıma kapasitesi en yüksek ülkelerden biri. Yani Türkiye’nin Anadolu parsının geleceği açısından yeri önemli ve bu konuda çok ciddi ve sağlam adımlar atmak durumundayız.

Bugünkü paylaşımın Türkiye’de Anadolu parsının sahiplenilmesi, sevilmesi ve korunması açısından önemli bir ilk adım olduğunu düşünüyorum. Fakat yolun daha başındayız. Bu süreç belki yorucu olacak ama mutlu sonla bitecek, bitmeli.

Yaşasın Anadolu parsı !

Hep beraber yaşatalım!

Dr. Deniz Mengüllüoğlu

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir