Ekosistem

Ekosistem, bir bölgedeki canlılar ile bu canlıların etrafındaki cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerinden meydana gelen, süreklilik arz eden bir ekolojik sistemdir. Bir başka deyişle ekosistem; hayvanlar ya da bitkiler ile hava, toprak ya da güneşin birbiriyle olan etkileşimi anlamına gelmektedir.Ekosistem, karasal ve su olarak ikiye ayrılmaktadır. Karasal ekosistemler; orman, dağ, mağara Devamı…

Toprağın kıymetinin farkında mısınız?

Bize hem besin hem ilaç sağlıyor, fakat toprağın değeri yeterince anlaşılmıyor. Öyleyse, buyurun toprağın sihrine göz atalım. 1 gram toprakta tam 50 bin farklı canlı türü var. Bunlara mikroskobik organizmalar diyoruz. Bir çay kaşığı toprakta yeryüzündeki insan sayısından daha fazla mikroorganizma bulunuyor. Toprakla ilgili daha bilmediğimiz öyle çok şey var Devamı…

Ekolojik Yıkım Modeli: Monokültür Tarım

Tarım devrimi ile insanlık, avcı-toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik hayata geçmiştir. Değişen, dönüşen tarım ve gelişen teknoloji ile birlikte gelinen nokta da, üretim için yapılan tercihler, insanlığın geleceğini belirleyecektir. Dünya nüfusunun artmasıyla gıda talebi de giderek artmakta. Bu talebi karşılamak için birim alandan alınacak verim de oldukça önemli bir durum haline Devamı…

Rüzgâr Enerjisinde En Çok Elektrik Üreten İl İzmir Oldu

Türkiye’nin rüzgar enerjisinde 48 ilde bulunan santrallerle 11 bin megavata yaklaşan kapasitesi bulunurken, en yüksek kapasiteye sahip İzmir, rüzgardan en çok elektrik üreten şehir oldu.Anadolu Ajansı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı verilere göre, Türkiye’nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise Devamı…

ORMAN

Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki çeşitli ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar, böcekler ve hayvanlar bütününü içeren, topraklı alanda genellikle doğal yollardan oluşmuş bir kara ekosistemidir. 2000 yılı itibarıyla Dünya’nın toplam ormanlık alanı 3.869 milyon hektar olup ormanlık alanın büyüklüğünün dünyanın toplam kara alanına oranı %29,6 dır. Ormanların birçok çeşidi olup, hepsinin farklı özellikleri vardır. Bu çeşitlere örnek olarak ekvatoral Devamı…

Ekofobiyi Aşmak / David Sobel

Doğayla aramızdaki bağın temelleri çocuklukta atılır ve bu bağ ne kadar kuvvetli ise o kadar mutlu oluruz. Doğaya değer veren, doğa ile birlikte büyüyen çocuk her zaman daha empatik düşünebilen, hassas ve duyarlı olacaktır. Çocuklara doğayı nasıl sevdiririz? Doğada ne gibi etkinlikler yapılabilir? Doğa eğitimi nereden başlamalı? Çevreye duyarlı çocuklar Devamı…

Orman da hayat var!

Her insan içgüdüsel olarak doğaya ve diğer yaşayan sistemlere bağlı olarak doğar. Genetik kodlarımıza işlemiş olan doğa ilgisi/sevgisi yıllar içerisinde çeşitli nedenlerle törpülene törpülene yok olmaya yüz tutar, bu kaybolmaması için çaba göstermemiz gereken, koruyup kolladığımız temel bağa ‘biyofili’ diyoruz. Biyofili hipotezi, ilk olarak biyolog Edward O. Wilson’un Biophilia[1] adlı Devamı…