Dünya, daha önce 5 farklı yok oluş geçirdi. Günümüzde ise diğerlerinden farklı olan 6. Büyük Yok Oluş’u yaşıyoruz. İklim krizini, ekosistemlerin çöküşünü ve biyolojik çeşitlilik kaybını beraberinde getiren 6. Büyük Yok Oluş diğerlerinden farklı olarak, insan türünün etkisi ile gerçekleşmektedir.

İnsan topluluklarının Prehistorik dönemlerden itibaren çevrelerini değiştirip dönüştürerek var oldukları gerçeğiyle birlikte; kültürel evrim hiçbir zaman tek bir çizgi üzerinden ya da bir merdivenin basamaklarını tırmanır şekilde, kötüden iyiye; ilkellikten uygarlığa biçiminde ilerlememiştir. İnsanın Homo Sapiens olma sürecinde bugün var edilen dünya, getirdikleri ile birlikte götürdükleri ile de ele alınmak zorundadır.

1960’lardan bugüne dünya insan nüfusu iki katına çıkarken, et üretimi de dört katına çıktı. Bazı bölgelerde hayvancılık üretimi büyük ölçüde arttı; 2013 yılında 1961 yılına kıyasla dünyada tavuk üretimi yaklaşık 13 kat arttı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, dünyanın et, yumurta ve süt ürünlerine yönelik talebi büyümeye devam ettikçe, 2050 yılına kadar et üretiminin neredeyse iki katına çıkacağını tahmin ediyor.

Hayvancılık, küresel ısınmaya, çevre kirliliğine, ormansızlaşmaya, arazi bozulmasına, su kıtlığına ve türlerin yok olmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Dünyanın yalnızca bize ait olduğu yanılgısıyla yaşarken alışkanlıklarımızdan vazgeçmeme konusunda ısrar edersek diğer canlı türleri ile birlikte kendi sonumuzu da getireceğiz.

Vegan yaşam, insanı doğanın hakimi değil, bir parçası olarak görmeye yardımcı olur. İnsan dışındaki hayvanları sömürmeye devam etmenin sürdürülebilir veya ekolojik bir tarafı yoktur.

Sera Gazları

Hayvancılık, insan kaynakli sera gazı salımının %51-%87’sini oluşturmaktadır.

Karbondioksit

1 kişi normal bir arabayı hibrit ile değiştirirse, CO2 emisyonlarını yılda 1 ton azaltır. Hayvansal et yerine bitkisel et yiyerek ise 1,5 ton azaltır.

Hayvansal proteinden kalori elde etmek, bitki proteininden 1 kalori elde etmek için gerekenden 11 kat daha fazla fosil yakıt tüketir. Hayvansal beslenme, vegan beslenmeye göre 7 kat daha fazla sera gazı emisyonu yaratır.

Metan

Tavuk, hindi, koyun ve inek gibi yemek için kullanılan hayvanlar en büyük metan üreticileridir.

İnekler günde 150 milyar galon metan üretir.

Metan, karbondioksite oranla 86 kat daha fazla küresel isitma etkisine sahiptir.

Nitröz Oksit

Hayvansal et, süt ve yumurta endüstrileri dünya çapındaki azot oksit emisyonlarının %65’ini üretir. Azot oksit, CO2’den 296 kat daha yıkıcı etkiye sahiptir.

Ormansızlaşma

Hayvancılık için dünyadaki kara alanlarının yarısı işgal edilmiştir. Amazonlardaki tahribatın %91’inden hayvancılık faaliyetleri sorumludur. Vegan beslenme, geleneksel batı diyetleri için gereken alanın yaklaşık 1/3’ünü kullanır. 2 futbol sahası büyüklüğündeki bir arazi, bir yıl Aynı alan bir beslenen bir kişiyi beşleyebilir. beslenebilir. beslenmeye ayrildiginda 14 insan beslenebilir.

3.5 milyar insan, insanların tüketimine sunulan hayvanlara verilen yiyeceklerle doğrudan beslenebilir.

Her dakika, 7 futbol sahasının eşdeğeri kadar alan, daha fazla çiftlik hayvanına yer açmak için iş makineleri ile yok ediliyor.

Su Kullanımı

Gezegenin tatlı su kaynaklarını en fazla tüketen ve kirleten sektörlerden bir hayvancılıktır. Türkiye’de hayvansal tarım için harcanan su %40’tır. Dünyada da bu oran %30 civarındadır.

1 litre inek sütü üretmek için 628 litre,

1 kilo hayvansal peynir üretmek için 3178 litre.

1 yumurta üretmek için 196 litre,

1 hayvansal hamburger üretmek için 3000 litre su harcanir.

1 kilogram hayvan eti yemeyen bir kişi 6 ay boyunca duş alabileceği kadar su tasarruf eder.

ABD genelinde hayvan çiftliklerinden gelen hayvan dişkisi 22 eyalette 35000 millik nehri kirletir.

Vegan beslenme günde 300 galon su gerektirirken, et yiyen kişiler için günde 4000 galon su harcanır.Hayvansal hamburger yerine bitkisel hamburger tercih edildiğinde:

%75-%95daha az su kullanılır.

%93-%95 daha az tarım alanı kullanılır.

%87-%95 daha az sera gazı salımına neden olur.

Çevre Kirliliği

Hayvan çiftliklerinin atıkları yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına karışarak zehirli etki yaratır. Toprakta sıkışan hayvan gübreleri azot miktarını artırarak toprak verimliliğini düşürür.

2000 ineği olan bir çiftlikteki atik=96.000 nüfuslu bir şehrin atığı

Türlerin Yok Oluşu

İnsan faaliyetleri nedeniyle kullanılan kaynaklar, yok edilen ormanlar ve çevre kirliliği nedeniyle oluşan atıklar doğal yaşam alanlarında hayat mücadelesi veren hayvanların ölümüne neden oluyor.

Dünyada yaşayan memeli hayvanların nüfusu:

• Doğal yaşam ortamındaki hayvanlar: %4

• İnsan tüketimine sunulan hayvanlar: %60

• İnsanlar: %36

Kaynaklar:

https://www.visualiston.com/2018/02/veganism-environment-by-numbers.html

https://academic.oup.com/ajcn/artide/78/3/6605/4690010

Food and Agriculture Organization of the United Nations, Livestock, Environmental and Development Initiative, “Livestock’s Long Shadow: Environmental issues and Options Rome, 2006, xxi, 112, 267 http://www.foo.org/3/0701e/n070100.htm

AFP “Going veggie can slash your carbon footprint: Study Ağustos 26, 2008 https://www.c-creatures.org/articles/ar-goingveggie.html

P. Smith, D. Martino, Z. Cai, vd., “Agriculture Climate Change 2007; Mitigation

Pew Charitable Trusts, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health & Few Commission on Industrial Animal Production Putting Meat on Table:Industrial Form Animal Production in America” 2008, 27, http://www.pewtruats.org/en/research-and analysis/reports/0001/01/01/putting-meat-on-the-table

G. Eshel, P. A. Martin, “Diet, Energy and Global Warming” Earth Interactions 10, no. 9(2006) sayfa: 1-17

phys.org/news/2011-01-footprints-animal-proteins.html

climatchealers.org/animal-agriculture-white-paper

http://ourworldindato.org/environmental-impacts-of-food?countrys

Arkeolog & Vegan Aktivist

Funda Uğraş

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir